Tíu reglur alþjóðaskíðasambandsins (FIS)

I. Reglur um framkomu og hegðun skíða- og snjóbrettamanna.

1. Tillitssemi
Skíða- eða snjóbrettamaður skal hegða sér á þann hátt að hann stofni ekki öðrum í hættu, valdi óþægindum eða skaða.

2. Stjórn á hraða
Skíða- eða snjóbrettamaður skal ávallt hafa fullt vald á hraðanum. Hann skal ekki fara hraðar en geta hans leyfir og aðstæður hverju sinni, svo sem veður, færi og fjöldi í brekkunum.

3. Að velja sér leið
Sá sem kemur aftan að öðrum skíða- eða snjóbrettamönnum skal velja sér leið þannig að hann stofni ekki þeim, sem fyrir framan eru, í hættu.

4. Framúrtaka
Fara má fram úr eða fram hjá öðrum skíða- eða snjóbrettamanni fyrir ofan hann eða neðan, hægra eða vinstra megin, að því tilskildu að sá sem farið er fram úr eða fram hjá hafi allt það svigrúm sem hann þarf.

5. Að fara inn í eða vera á merktri braut
Sá sem fer inn í merkta braut eða leggur aftur af stað eftir að hafa stansað eða sveigt upp á við, skal líta vel í kringum sig og ganga úr skugga um að hann stofni hvorki sjálfum sér né öðrum í hættu.

6. Stöðvað í brekku
Skíða- eða snjóbrettamaður skal ekki stansa þar sem braut er þröng eða útsýni takmarkað nema brýna nauðsyn beri til. Ef hann fellur skal hann færa sig úr brautinni eins fljótt og hann getur.

7. Gengið upp eða niður brekku
Skíða- eða snjóbrettamenn sem fara fótgangandi upp eða niður brekku skulu ganga í jaðrinum á merktum brautum.

8. Leiðbeiningar á skiltum
Skíða- eða snjóbrettamenn skulu fara í einu og öllu eftir leiðbeiningum á skiltum sem hafa verið sett upp í brekkunum.

9. Aðstoð
Ef slys ber að höndum skulu allir veita þá aðstoð sem þeir geta.

10. Að gefa sig fram eftir slys
Allir skíða- og snjóbrettamenn sem verða vitni að eða lenda í slysi, skulu gefa sig fram, án tillits til þess hvort þeir bera ábyrgð á slysinu eða ekki.

II. Reglur um framkomu og hegðun skíðagöngumanna

1. Tillitssemi
Skíðagöngumaður skal ganga þannig að hann stofni ekki öðrum í hættu, valdi óþægindum eða skaða.

2. Ábendingar um göngustefnu og aðferðir
Skíðamaður skal alltaf ganga í þá stefnu sem sýnd er á skiltum við brautina og einungis nota þá aðferð sem þar er sýnd.

3. Val á leiðum
Þar sem er fleiri en ein troðin braut skal velja brautina til hægri. Skíðagöngumenn í hópi skulu ganga í einfaldri röð til hægri í brautinni. Ef frjáls aðferð er notuð skal gengið hægra megin við troðið spor.

4. Framúrtaka
Skíðagöngumaður má fara fram úr öðrum hvort heldur er hægra eða vinstra megin. Þeim sem farið er fram úr ber ekki skylda til að víkja en hann skal þó hleypa hinum fram úr við fyrsta tækifæri.

5. Að mætast
Skíðagöngumenn sem mætast skulu víkja til hægri. Þeir sem fara niður í móti hafa forgang.

6. Stafir
Skíðagöngumaður skal halda stöfunum sem næst sér þegar hann gengur nálægt öðrum.

7. Stjórn á hraða
Skíðagöngumaður skal ávallt, einkum niður brekku, láta hraðann ráðast af eigin færni, veðri og færi og fjölda göngumanna í brautinni. Hann skal halda sig í hæfilegri fjarlægð frá næsta manni. Eigi skíðamaður ekki annars kost skal hann láta sig falla niður til að forðast árekstur.

8. Hindrunarlausar brautir
Skíðagöngumaður sem stansar eða fellur skal umsvifalaust fara úr brautinni.

9. Slys
Ef slys ber að höndum er öllum skylt að veita aðstoð.

10. Að gefa sig fram eftir slys
Allir þeir sem verða vitni að eða lenda í slysi, skulu gefa sig fram, án tillits til þess hvort þeir bera ábyrgð á slysinu eða ekki.

Hver sá sem brýtur gegn þessum reglum getur þurft að sæta ábyrgð, lögum samkvæmt!

Samtök skíðasvæða á Íslandi