Skýrsla stjórnar 2023-2024

Hér má lesa skýrslu stjórnar fyrir árið 2023-2024

 

Skýrsla stjórnar 2023-2024
Aðalfundur Skíðafélags Dalvíkur var haldinn í Menningarhúsinu Bergi, 23.maí 2023.
Stjórn:
Stjórn félagsins var skipuð eftirtöldum aðilum:
Óskar Óskarsson var kosinn formaður til tveggja ára.
Hanna Kristín Gunnarsdóttir var kosin ritari til tveggja ára.
Sigurður Kristinn Guðmundsson var kosinn meðstjórnandi til tveggja ára. Guðni Berg Einarsson bauð sig einnig fram.
Björk Hólm var ekki í kjöri en er á seinna ári sem varaformaður
Elísa Rán Ingvarsdóttir var ekki í kjöri en er á seinna ári sem gjaldkeri.
Fastanefndir:
Í fastanefndum sátu þessir:
Alpagreinanefnd: Skafti Brynjólfsson og Snæþór Arnþórsson.
Foreldrafélag: Lára Bettý Harðardóttir, Katla Ketilsdóttir,
Guðrún Anna Óskarsdóttir og Sunna Björk Bragadóttir
Mótanefndir: Mótanefndir eru tvær. Önnur fer með heimamótin og Jónsmót og í henni eru Daði Valdimarsson, Snæþór Arnþórsson, Hildur Birna Jónsdóttir, Kristján Þorvaldsson og Sveinn Torfason. Hin mótanefndin sér um stærra mótahald, FIS og bikarmót. Í henni eru Sveinn Brynjólfsson, Sveinn Torfason, Bjarni Valdimarsson, Skafti Brynjólfsson og Óskar Óskarsson. Þó nefndirnar séu tvær vinna þær sameiginlega að mótahaldinu.
Skoðunarmenn reikninga: Þorsteinn Skaftason og Brynjólfur Sveinsson
Stjórnun félagsins/framkvæmdarstjóri.
Stjórn fundaði 20 sinnum frá síðasta aðalfundi. Það sem af er ári hefur stjórn fundað 10 sinnum. Eins og fram kom í síðustu skýrslu þá breytti starf Harðar Finnbogasonar framkvæmdarstjóra félagsins miklu sem varð til þess að fækka fundum stjórnar verulega. Starf Harðar sem framkvæmdarstjóra er félaginu mjög mikilvægt á öllum sviðum. Þar má nefna markaðssetningu og samskipti við okkar helstu bakhjarla sem og Dalvíkurbyggð.


Verkefni stjórnar og félagsins á milli aðalfunda.

Þegar skíðavertíðinni lauk vorið 2023 þá kom endanlega í ljós það sem við sáum stefna í frá því um miðjan mars að peningastaðan varð erfið. Framan af vetri leit út fyrir að staðan væri í þokkalegu lagi en eins og áður sagði versnaði afkoman þegar leið á veturinn. Engin ein ástæða orsakaði þetta. Öll útgjöld voru einfaldlega meiri og svo setti þriggja vikna ótíð sitt hvoru megin við mánaðarmótin janúar- febrúar strik í reikninginn. Þá fóru páskarnir nánast í vaskinn með tilheyrandi tekjumissi. Ný stjórn og framkvæmdastjóri lögðu töluverða vinnu í að greina stöðuna og sáu fátt annað en leyta til Dalvíkurbyggðar eða að öðrum kosti draga mjög úr starfseminni og í versta falli hefja ekki starfsemi fyrr en í janúar 2024. Þá var starf framkvæmdastjóra klárlega í hættu sem við vissum að yrði mikið högg fyrir starfsemina og í raun mikið bakslag miðað við hvernig starf hans hefur þróast félaginu í hag. Í stuttu máli þá fól stjórn Herði að vinna í málinu með Dalvíkurbyggð sem endaði farsællega með framlagi Dalvíkurbyggðar sem dugði til að halda óbreyttri starfsemi út árið með sama fyrirkomulagi og árin á undan. Þetta leiddi þó af sér að við ákváðum að framkvæmdir og viðhald yrðu í lágmarki fram að næstu vertíð. Þá samþykkti stjórn að fela Herði að finna leið til að draga saman í rekstri um allt að 5% á skíðavertíðinni 2023-2024. Eins og eflaust flestir vita þá er auðveldast að draga saman í troðslu brekkna til að spara peninga og var það líklega það sem var sýnilegast og var í raun ákvörðun stjórnar að gera. Mannskapsmál eru óhagganleg vegna reglna um lágmarksmannskap á skíðasvæðinu. Það jákvæða sem beið nýrrar stjórnar var að hefja byggingu geymsluhúsnæðis sumarið 2023. Fjármagn var komið í fyrsta áfanga og var stefnan að fara í jarðvinnu og reyna að steypa sökkla og plötu um sumarið. Húsið sjálft sem er stálgringarhús yrði síðan reist 2024. Nánar um það undir uppbygging, framkvæmdir og verkefni framundan.


Viðhald og endurbætur:

Eins og fram kom hér á undan var lítið fjármagn til framkvæmda en hefðbundið viðhald fór fram á lyftum og öðrum búnaði. Þar var aðallega um slit á búnaði að ræða sem var lagfært.
Snjótroðarann var í ágætu lagi vorið 2023 og í raun það eina sem þurfti að gera við hann var tjakkurinn á fræsaranum. Sú viðgerð var unninn í sjálfboðavinnu og Slippurinn gaf þá vinnu sem þurfti við viðgerðina. Við vissum að fyrir lá að fara í viðhald á fræsaranum sem varla hefur þurft viðhald í 18 ár. Alla flapsa á fræsaranum þurfti að endurnýja og þá voru brettin á honum orðin mjög léleg. Í vetur var síðan farið í að fá verð í það sem vantaði en þá kom í ljós að kostnaðurinn var að lágmarki 5 milljónir. Þá fréttum við af nánast ónotuðum fræsara sem var á troðara í Ólafsfirði sem hefði lent í altjóni en fræsarinn var ekki á honum og slapp því við skemmdir. Við sáum því að eina vitið var að reyna að fá hann keyptan í heilu lagi sem tókst og greiddum við 3 milljónir fyrir hann. Snjósleðinn var endurnýjaður enda búið að keyra hann 5000 km og komið að viðhaldi. Annar eins sleði var keyptur sem búið var að keyra 20 km. Unnið var í viðhaldi og viðgerðum á snjógirðingum og bætt við girðingum þar sem frá var horfið sumarið 2023.


Uppbygging, framkvæmdir og verkefni framundan:

Hvað varðar byggingu troðara- og geymsluhúsnæðis á skíðasvæðinu þá samþykkti sveitarstjórn í byrjun árs 2023 að setja 28.000.000 kr í fyrsta áfanga en það mál tók nýja stefnu rétt eftir aðalfundinn 2023. Stjórn ákvað að nefna við nýja sveitarstjórn hvort ekki væri vitlegt að fara aðeins yfir málin áður en við hæfumst handa við að byggja fyrirhugaða skemmu sem í raun var ekki það sem við óskuðum okkur í upphafi. Skemma á þessu svæði hefði á engan hátt passað inn í umhverfið en okkur tókst ekki að koma hugmyndinni um hús sunnan Brekkusels í gegn á sínum tíma. Hugmyndin byggðist á því að byggja hús sem yrði grunnur að stækkun Brekkusels í framtíðinni og verönd fyrir Brekkusel sem sárlega hefur vantað. Í stuttu máli þá tóku bæjaryfirvöld vel í að skoða þetta mál og úr varð að skipuð var 4
manna nefnd, tveir frá skíðafélaginu og tveir frá Dalvíkurbyggð til að gera tillögu að því hvernig hús yrði byggt á svæðinu. Sveitarstjórn ákvað að félagið mætti verja hluta af því framlagi sem komið var í bygginguna fyrir árið 2023 í að láta teikna, hanna og gera burðarþols teikningar af húsi sem kæmi sunnan Brekkusels en ljóst var í upphafi að það kostaði umtalsvert vegna þess að erfitt var að fara ekki alla leið til að sjá raunkostnað. Teiknistofran AVH tók að sér að hanna og teikna húsið og skiluðu þau fyrstu tillögu í byrjun nóvember. Nefndin var á einu máli um að leggja til að byggt yrði eftir tillögu AVH. Nefndin mætti í framhaldinu á fund Byggðarráðs 16. nóvember og kynnti hugmyndina fyrir ráðinu. Í framhaldi af þessum fundi fóru hjólin að snúast og samþykkti sveitarstjórn í framhaldinu tillöguna. Íþrótta- og æskulýðsráð fjallaði í framhaldinu um málið á fundi í febrúar og lagði til að 60.000.000 kr. yrðu settar í bygginguna á þessu ári og stefnt yrði að því að klára þessa framkvæmd á árinu 2026. Á fundi sveitarstjórnar 16. apríl var síðan samþykkt að framlag Dalvíkurbyggðar í verkfnið yrði 150.000.000 kr. Kostnaðaráætlun er rúmar 188.000.000 kr. Niðurstaðan er því sú að fjölnotahús verður byggt á skíðasvæðinu sem eru frábærar fréttir. Frá upphafi þá hefur verið rætt í stjórn félagsins að framlag félagsins gæti verið allt að 10 - 15% og síðan yrði nýtt VSK frumvarp sem á að gera félugum kleyft að fá VSK endurgreiddan af vinnu á verkstað. Eins og staðan er í dag þá virðist ekki auðvelt að fá VSK endurgreiddan þrátt fyrir að nýtt VSK frumvarp hafi litið dagsins ljós. Það er í raun gert ráð fyrir að félög framkvæmi fyrir sjálfsaflafé en ekki framlög frá til dæmis sveitarfélugum. Áætlanir okkar gerðu ráð fyrir amk 15.000.000 kr í formi endurgreiðslu VSK. Þessi mál eru enn í skoðun þegar þetta er skrifað. Við stefnum samt sem áður á að koma húsinu upp og loka því í nóvember nk.

Skíðavertíðin 2023-2024

Eins og haustið 2022 þá lét snjórinn bíða eftir sér og ekki tókst að opna skíðasvæðið 1.desember eins og til stóð og hófst snjóframleiðsla á auða jörð 4 .desember og var framleiddur snjór í alla neðri lyftubrekkuna í samtals 10 sólarhringa. Þann 20 .desember var neðri lyftan síðan opnuð og sú efri 30.desember. Aðstæður voru ekki ólíkar síðasta vetri en lítið snjóaði framan af. Svæðið kom smá saman inn og gerðu snjógirðingar þar gæfu muninn samhliða snjóframleiðslunni. Á endanum urðu aðstæður eins góðar og kostur er og við höfðum nægan snjó fram að vertíðarlokum en svæðinu var lokað 23. apríl en 10 dögum þar á undan var dregið verulega úr þjónustu og mannskap fækkað. Ekki var hjá því komist að nýta góðar aðstæður í vor og var því ákveðið að vera með voræfingar fyrir 12 ára og eldri til 10. maí. Frá 26. desember var gönguspor troðið með sleða og í framhaldinu með troðaranum þegar aðstæður bötnuðu. Sporið sem er allt að 6 km langt var troðið á hverjum degi þegar aðstæður leyfðu. Áhugi á gönguskíðum fer vaxandi og um leið fer áhuginn á því að nota sporið vaxandi. Misjafnt er hvort notendur borgi fyrir þjónustuna sem er miður en stór hluti þeirra sem nota sporið borga þó samviskusamlega. Nánast ekkert var um bilanir á búnaði svæðisins í vetur nema í blá lokin. Þá bilaði kúpling í efri lyftunni sem varð til þess að lyftan varð ónothæf. Eftir töluverðar vangaveltur og upplýsingar frá framleiðanda var ákveðið að reyna að gera við kúplinguna sem var alls ekki víst að tækist en það heppnaðist og með því spöruðust 1.200.000 kr. Verkið var unnið í sjálfboðavinnu og með aðstoð Slippsins á Akureyri. Þá liggur fyrir að skipta þarf um legur í efra hjólinu á efri lyftunni fyrir næstu vertíð. Það verk er töluverð fyrirhöfn en að stærstum hluta vinna sem verður unnin í sjálfboðavinnu eins og hægt er.
Opnunardagar í vetur voru 97 fyrir almenning en opið var fyrir æfingar fram að Andrés. Gestir svæðisins voru tæplega 10.000 eins og síðasta vetur.


Tekjur á vertíðinni:

Skidata 14.071.773
Sjoppa 1.752.707
Hópar utan skidata 2.022.042
Samtals 17.846.522 krónur
Tekjur af hverjum gesti í vetur voru því 1.810 kr. sem er 110 kr. hærra en á síðasta ári sem er mjög jákvæð þróun.
Hér má sjá hvernig málin þróuðust í vetur.
4. des, snjóframleiðsla hefst og framleitt var í 10 sólarhringa í vetur.
20. des, var neðri lyftan opnuð.
30. des, var efri lyfta opnuð.
26. des, fyrsti í gönguspori var 20. des og var sporað með sleða.
14. apríl, síðasti opnunardagur fyrir almenning.

Viðburðir á vegum svæðis.

Það voru haldin 3 skíðanámskeið fyrir fullorðna og sóttu alls 20 manns þessi 3 námskeið.
Byrjendanámskeið fyrir börnin.
Páskadagskráin var á sínum stað með opnunarpartý fyrsta daginn með diskóljósum og gleði.
Æfingabúðir skí á snjóbrettum í janúar sem tókust mjög vel.
Síðasti opnunardagur fyrir almenning var 14. Apríl.
Opið fyrir æfingar fram að Andrés, almenningur gat farið á skíði en engin þjónusta.
Hörður Finnbogason er framkvæmdarstjóri félagsins en auk hans unnu á svæðinu Júlíus Gunnar Bóasson svæðisstjóri, Steinþór Wendel, Ján Hlavaj, Jónas Þór Leifsson og Reynir Magnússon. Afleysingafólk var síðan um helgar eftir þörfum.

Þjálfun og skíðakennsla.
Eins og venjan er fara þjálfarar yfir veturinn síðar í skýrslunni. Snjóleysið í desember gerði það að verkum að æfingar samkvæmt æfingatöflu hófust ekki fyrr en í janúar, bæði í alpagreinum og á brettum. Þátttaka á æfingar hjá félaginu hefur líklega ekki verið meiri en þessa skíðavertíð eða samtals 142 iðkendur sem við erum afar stolt af. Við erum nokkuð viss um að því er að þakka að þjálfarateymi félagsins er samansett af mjög hæfileikaríku fólki sem gefur allt sitt í að láta allt ganga upp. Það er ekki sjálfgefið að halda í slíkann mannskap og ljóst að við verðum stálheppin ef okkur tekst það sem í dag er ekki ljóst. Lítið þarf að koma upp á til þess að þjálfarar ákveði að draga sig í hlé. Margt getur komið til sem veldur því að við höldum ekki okkar öfluga fólki. Það er klárlega áhyggjuefni fyrir skíðaíþróttina á Dalvík sem er í miklum blóma. Þjálfarar hjá félaginu í alpagreinum og á brettum í vetur voru Sveinn Torfason, Harpa Rut Heimisdóttir, Sólrún Anna Óskarsdóttir, Hjörleifur Einarsson, Ján Hlavaj og Vincent Drost var brettaþjálfari. Aðstoðarfólk í yngstu hópunum aðstoðuðu þjálfara eftir þörfum. Stjórn þakkar þeim fyrir vel unnin störf í vetur.
Eins og síðustu ár var samstarf stjórnar, framkvæmdarstjóra, starfsmanna og þjálfara mjög gott í vetur.

Mót og aðrir viðburðir 2023:


Rétt er að geta þess að áform um að fjárfesta í þráðlausum tímatökutækjum varð að veruleika sem er stökk inn í framtíðina í tímatöku. Tímatökuliðið okkar lagði mikla vinnu í að koma tækjunum í gang fyrir vertíðina sem tókst að mestu og er enn verið að vinna að. Mikil breyting er að hafa slík tæki sem gefa okkur möguleika á að halda mót hvar sem er í fjallinu. Línur í jörð ráða ekki lengur hvar við höldum mót. Þær hins vegar verða að vera í lagi þegar að stærri mótum kemur. Sveinn Torfason hafði umsjón með þessum kaupum í samráði við stjórn og þökkum við honum fyrir hans framlag í þessari uppfærslu í tímatökumálum félagsins.

FIS ENL mót fór fram dagana 16-17 febrúar við góðar aðstæður. Keppt var í bæði svigi og stórsvigi og gekk mótahaldið vel.

Árlegur viðburður í mótahaldi félagsins er Jónsmótið sem fór fram í 26 sinn. Mótið fór að þessu sinni fram dagana 1.-3. mars. 191 keppandi mætti til leiks sem sýnir að mikill áhugi er fyrir þessu móti og mæta öll félög landsins sem eru með keppendur í þessum aldursflokki.

Dalvíkurmótið var haldið í tvennu lagi og var góð þátttaka í öllum aldursflokkum.
Mótahald Skíðafélags Dalvíkur er öflugt og erum við staðráðin í að halda því áfram, halda bæði innanfélagsmót, bikarmót og FIS/ ENL mót.

Lokahóf

Lokahóf Skíðafélags Dalvíkur fór fram á skíðasvæðinu 1. maí. Nægur snjór var á svæðinu og því tilvalið að slútta vetrinum þar. Þar sem firmakeppnin gat ekki farið fram á öðrum degi páska eins og hefðbundið er þá var hún haldin samhliða lokahófinu. Þeir sem voru á brettaæfingum í vetur sýndu listir sínar í barnabrekkunni og í lokin voru grillaðir hamborgarar. Þetta fyrirkomulag heppnaðist mjög vel en oftar en ekki eru aðstæður orðnar erfiðar á þessum árstíma.

Hefðbundnir fundir og ráðstefnur síðasta ár:

Félagið tók þátt í eftirfarandi fundum og viðburðum. Haustfundur Samtaka skíðasvæða, Skíðaþing, formannafundur UMSE, Ársþing UMSE, vorfundur íþrótta- og æskulýðsráðs og fundir sem tengjast rekstrinum og uppbyggingu þess.

Fastanefndir félagsins og verkefni sem eru árleg:

Foreldrafélagið, alpagreinanefnd og mótanefnd höfðu í nógu að snúast í vetur og skiluðu sínu verki mjög vel. Eins og undanfarin ár sá alpagreinanefnd um ráðningu þjálfara í samvinnu við stjórn og framkvæmdastjóra og uppsetningu æfingatöflu og umgjörð æfinga í vetur. Það skipulag er gert í samráði við þjálfara og gefst vel. Samvinna stjórnar og framkvæmdastjóra við foreldrafélagið er mjög gott. Þeirra helsta verk yfir skíðavertíðina er skipulag fjáraflanna og þá sér það um skipulag keppnisferða og upplýsingamiðlun til foreldra og barna. Stærsta fjáröflun foreldrafélagsins er dósasöfnun og umsjá og skipulag um það verkefni sem er börnum í skíðafélaginu afar mikilvægt. Þessi fjáröflun hefur gert það að verkun að mikið og margt er hægt að gera fyrir iðkendur í félaginu. Þeir sem setja dósir í dalla foreldrafélagsins sjá afraksturinn á samheldninni sem myndast hjá þeim sem þar koma að, bæði börn og foreldrar. Við þökkum öllum sem setja dósir í dallana kærlega fyrir.

Samantekt þjálfara veturinn 2022-2023

 


Leiktími
Leiktímar vetrarins hófust 8. janúar, leiktímar eru ætlaðir leikskólabörnum 4-5 ára.
Í upphafi voru einungis þau börn sem höfðu verið í leiktímum veturinn áður, fædd 2018. Þegar börnin sem tóku þátt í byrjendakennslunni voru orðin að mestu sjálfbjarga á skíðunum komu þau inn í leiktíma.
Í heildina voru í kringum 25 börn sem sóttu leiktíma í vetur og gengu þeir heilt yfir vel, lagt er upp með að tímarnir séu fjörugir og fjölbreyttir, með m.a. leikjabraut, stórsvigsbraut, leikjum og “ævintýraferðum” upp á topp.
Það er aðdáunarvert að fylgjast með hvað leiktímahópnum fer mikið fram á skíðatímabilinu.
Í leiktímunum í vetur aðstoðuðu fjórir unglingar sem eru að æfa skíði, Valgerður Fríður, Eyrún Hekla, Hörður Högni og Viktor Logi. Þau skiptu með sér viku og viku, voru tvö í tíma í senn og stóðu sig með prýði í vetur.
Leiktímarnir enduðu með lokahófi 22. apríl sem haldið var upp í Brekkuseli. Foreldrafélagið sá um að grilla pylsur fyrir hópinn í lok tímans.
Samskipti og upplýsingagjöf til foreldra fór að mestu fram í gegnum „Sportabler“.
Takk fyrir veturinn. Sóla, Ján, Valgerður, Eyrún, Hörður og Viktor